ZÁBRADLIE S MOTíVOM LíSTIA, HROZNA A TULIPÁNOV

 ozdobNÉ ZÁBRADLIE 

ZÁBRADLIE KLASIK